Due Diligence

Podrobné informace a znalost předmětu investice je základním východiskem pro rozhodování investora a slouží jako podklad pro vyjednávání o kupní ceně. Due diligence je ve své podstatě prověrkou, která se zaměřuje na obchodní, účetní, daňové, ekonomické, technické a popř. další aspekty zvažované investice.

Due diligence je nejčastěji využíváno při transakcemi s podniky, tj. při každé akvizici, dále také při transakcemi s nemovitostmi a v neposlední řádě při zajištění financování.

Výstupem due diligence je zpráva, pojednávající o jednotlivých oblastech s upozorněním na případné problémy.

Nabízíme služby finančního, daňového a obchodního due diligence. Hájíme zájmy našich klientů buď na straně prodávajícího, nebo na straně kupujícího.

Nechte nám kontaktní údaje a my Vám poskytneme konzultace